یکی از تولیدات ماشین طیور جویبار، دستگاه جوجه کشی صنعتی ظرفیت بالا با حداقل تعداد 10000 تایی می باشد. این مدل ماشین های جوجه کشی صنعتی برای افرادی مناسب می باشد که با ظرفیت بالا یا صنعتی مشغول به پرورش طیور هستند. همچنین باید به این مورد اشاره کنیم که ماشین طیور جویبار انواع دستگاه جوجه کشی صنعتی در ظرفیت های سفارشی طراحی و تولید می کند.