بنا به درخواستهای مکرر پرورش دهندگان پرندگان زینتی درخصوص خرید دستگاه های با ظرفیت حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ عددی از این شرکت ۲ محصول جدید با ظرفیتهای 168 و 252 عددی مرغ با امکان جوجه کشی سایر پرندگان را تولید نموده که از نظر مشخصات فنی تمامی امکانات سایر محصولات این شرکت را دارا بوده و امکان جوجه کشی مطمین با هچ بالای 90 درصد را به راحتی فراهم می نماید .