بررسی تخم ­ها قبل از شروع جوجه کشی

بررسی تخم ­ها قبل از شروع جوجه کشی تعدادی متغیر برای تخم وجود دارد که ممکن است باعث از بین رفتن آنها شود. تخمها ممکن است بارور نباشند. آنها ممکن است قبل از جوجه کشی در دمای نامناسب نگهداری شون ...

مرگ زودرس جنین درون تخم

از آنجا که جنین از سلول های زنده تشکیل شده است سلول ها می توانند به تقسیم ادامه دهند (برای تشکیل اندام ها و بافت های مختلف) ، یا - در صورت نامساعد شدن شرایط - ممکن است از بین بروند. مرگ برخی از آنها - ...

چهار مرحله برای انتخاب تخم مناسب جوجه ریزی

چهار مرحله در انتخاب تخم جوجه ریزی برای اینکه جوجه ها در بدو تولد کیفیت بالاتری داشته باشند. انتخاب تخم با کیفیت در جوجه کشی برای بدست آوردن میزان هچ بالا بسیار مهم است.اگر از مولد خود استفاده می ک ...