صادرات دستگاه جوجه کشی صنعتی ماشین طیور جویبار

بارگیری و ارسال دستگاه جوجه کشی صنعتی شرکت ماشین طیور جویبار به افغانستان در تاریخ 28 بهمن 1399 این شرکت در سالهای اخیر دستگاه های خود را به چند کشور همسایه از قبیل ترکمنستان،تاجیکستان،عراق، از ...