مشخصات SMART 104 , 103

مشخصات SMART 104 , 103

مشخصات این دو سیستم را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت دستگاه
تماس بگیرید
مشخصات
سیستم کنترل
SMART 104
نشان دهنده زمان چرخش
دارد
دریچه دمپر
اتوماتیک
سیستم حرارت
اتوماتیک
سیستم رطوبت
اتوماتیک
سیستم چرخش هوا
دارد
سنسور حرارت و رطوبت
Pt500
هیتر یدکی
اتوماتیک
اسپری
هوشمند
آلارم های حرارت زیاد/کم
دارد
آلارم های رطوبت زیاد/کم
دارد
آلارم قطع سنسور
دارد
آلارم قطع شدن فن ها
دارد
کالیبراسیون
دارد
آژیر خطر
دارد