مشکلات جوجه کشی

در جوجه ­کشی اغلب با چه مشکلاتی مواجه هستیم؟

در جوجه ­کشی اغلب با چه مشکلاتی مواجه هستیم؟ 1-درصد پایین هچ 2-درصد پایین تخم دارای جنین 3-از بین رفتن جنین در مراحل اولیه جوجه­ کشی 4-درصد بالای تخم­های فاسد در طی جوجه­ ک ...